Golomolobloggen

Golomolobloggen

Resor och studiebesök genom Föreningen Golomolo

Denna blogg är ett sätt att följa resor och studiebesök i Golomolo som görs genom föreningen Golomolo. Alla resor som görs är egenfinansierade av föreningens medlemmar. Kommentera gärna inläggen eller ställ frågor till dem som bloggar. Läs mer om föreningen på www.golomolo.se

Mamma till 14 och strategier

Golomolo 2014Posted by Golomolo Sweden 27 Feb, 2014 11:16:41
Tillbaka i Golomolo!

Socialarbetarna Immy och Agnes på Gossace tar med oss på två hembesök i byn. De arbetar med hembesök både under terminen för att prata enskilt med barnets guardian och under skolloven när barnet är hemma, för att få en helhetsbild över hemförhållandena och livssituationen. Vi får vara med vid ett samtal med en kvinna som är 30 år och ansvarig för 14 (!) barn. Fem biologiska, fyra som är hennes mans barn från ett annat äktenskap och fem från hennes mans avlidna bror. Några av barnen går på Secondary School, några är hemma och åtta av dem ingår i Gossace program.

Vi pratar med socialarbetarna om familjeplanering och preventivmedel, och får förklaringar om att det finns traditionella och kulturella orsaker till att många familjer (framför allt mannen i familjen) har en negativ attityd gentemot familjeplanering. Jag kan inte hjälpa att tänka hur tufft det måste vara att i princip ständigt vara gravid och föda varje år, så som verkligheten för många kvinnor ser ut, särskilt på landsbygden.

Vi har även styrelsemöten med Gossace på planeringen under vår resa. Under två möten får vi tid att i lugn och ro utvärdera vårt samarbete under 2013 och prata om utmaningar/sätta mål inför 2014. I vanliga fall har Golomolos styrelse Skypemöten med Gossace ungefär månatligen, men det är skönt att kunna prata face-to-face, och slippa trög internetuppkoppling. Vid mötena blir det tydligt att Gossace har jobbat hårt det första året med projekt Fokus: Utveckling! Det har gått framåt, små steg, sakta men säkert, med samtliga av de fyra utvecklingsområdena som ingår i projektet: organisation och ledarskap, inkomstgenererande aktiviteter, pedagogik och kontinuitet bland lärarna samt odling och näringsrik kost. Det är en stor utmaning för Gossace att arbeta i termer av utveckling och framtidsplanering, eftersom de har fullt upp med var dags börda. Men det finns en stark vilja hos ledarna på Gossace att göra organisationen mer hållbar med fler långsiktiga lösningar för ett kvalitativt arbete för föräldralösa och utsatta barn. Vi hör Vincent, Geoffrey och Douglas tala i termer av strategier och kommande steg, och både de och vi blir inspirerade att jobba vidare med det nya året som är här.

Vi arbetar med två Golomoloprojekt på plats, dels ett planerat projekt att uppdatera biblioteket med de senaste versionerna av läroböcker och undervisningsmaterial, dels ett oplanerat akut projekt som innebär att sponsra reparation av skolans vattenbrunn som går sönder under tiden vi är på plats. Brunnen är skolans enda källa till rent vatten, en livsnödvändighet. Efter styrelsemötena med Gossace väntar vi på flera projektansökningar som de kommer skicka till oss under 2014. Mer info om detta allt eftersom!


Love & Care / BEA

  • Comments(0)//blogg.golomolo.se/#post69